Članstvo

 

 

 

Članom Udruge može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske ili stranac, koji je zainteresiran za rad u Udruzi i koji prihvaća odredbe Statuta.

Članstvo može biti redovito, pridruženo ili počasno.

Redoviti članovi obvezni su plaćati godišnju članarinu u iznosu od 100,00 kuna godišnje i imaju aktivno i pasivno pravo glasa. Pridruženi članovi podupiru rad Udruge i nemaju nikakvih drugih obveza prema Udruzi.

Članovi s pravom na pravnu pomoć (savjetovanje) od strane odvjetnika dužni su plaćati slijedeće iznose članarine:


Fizičke osobe: 100 kuna mjesečno ili 1.000,00 kuna na godinu.

Pri prvom učlanjenju fizičkih osoba članarina se plaća godišnje, unaprijed, u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna. Navedena članarina obuhvaća 5 termina za pružanje usmenih pravnih savjeta i mišljenja od strane odvjetnika, koje članovi mogu iskoristiti tijekom godine dana od plaćanja prve članarine.

Korištenje pravne pomoći, moguće je započeti tek nakon uplate članarine.  

Pravne osobe ili fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost:

 

Uplata članarine obavlja se na slijedeći bankovni račun Udruge:

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb:

žiro-račun: 2484008--1100945074,

IBAN: HR2924840081100945074

 
Zainteresirani mogu putem Interneta uputiti zahtjev za prijem u Udrugu. Dovoljno je popuniti sljedeći upitnik: